Záleží mi na zvířatech!

Vážení přátelé, víte, že:

 

 • intenzivní zemědělství je odpovědné za utrpení 4 miliard savců a 55 miliard kusů drůbeže ročně?
 • zvířata jsou nevhodně ustájena, krmena, transportována v otřesných podmínkách a poražena často i bez předchozí ztráty vědomí?
 • volně žijícící zvířata jsou vytržena ze svého přirozeného prostředí a pašována za drastických podmínek až desítky tisíc kilometrů?
 • miliony zvířat ročně trpí kvůli pokusným a testovacím účelům…?

Pomozte to změnit!

Zvířata jsou živé, vnímavé bytosti, schopné cítit bolest a utrpení.

Dejte najevo, že považujete jejich ochranu za znak vyspělosti každého národa a společenství.

Dejte najevo, že zvířata by měla být chráněna před utrpením bez ohledu na zemi, v jaké  se zvíře nachází.

Podepište petici. Kampaň „Záleží mi na zvířatech/Animals Matter“ probíhá celosvětově. Po získání 10 milionů podpisů můžeme deklaraci předložit Valnému shromáždění OSN.

 

Už máme více než 2 miliony podpisů. Přidejte se k nám!

Získaných podpisů: 1306

Firma Jméno a příjmení Zaměstnání Město Komentář
Strana 1 z 262 >|
Veronika Pelcová CZ
Eliška Honová Svitavy, CZ
Dominika Chrobočková Dobratice Dokud neskončí špatné zacházení se zvířaty, neskončí špatné zacházení s lidmi.
gyongyi olahova UMB FAKULTA BANSKA BYSTRICA, SK Milujem zvierata ake kolvek zalezi my na nich a maju pravo na zivot ako sa patry
Nikola Odv
 •      
 •  

Do kampaně „Záleží mi na zvířatech / Animals Matter“ je zapojeno přes 300 neziskových organizací na ochranu zvířat ze 110 zemí světa, včetně Společnosti pro zvířata – z.o. ČSOP. Česká republika stála spolu s Kostarikou, Keňou, Indií a Filipínami na počátku této iniciativy.

Hlavním koordinátorem je Světová organizace pro ochranu zvířat – World Society for the Protection of Animals, WSPA.

 

Všeobecná deklarace OSN na ochranu zvířat
doporučení pro ministerskou konferenci

Následující doporučení k návrhu Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat budou zvážena při přípravě ministerské konference.

Preambule

Kostarický řídící výbor v návaznosti na Manilskou konferenci o welfare zvířat  potvrzuje, že:

 • Welfare zvířat (dobré životní podmínky, zajištění pohody zvířat) je otázka, která si zaslouží pozornost vlád.
 • Pro propagování  welfare zvířat je zapotřebí kolektivní akce, do níž se musí zapojit všichni aktéři a všechny zúčastněné strany.
 • Práce v oblasti welfare zvířat je nepřetržitý proces.

NÁVRH DEKLARACE O WELFARE ZVÍŘAT VYPLÝVAJÍCÍ Z MANILSKÉ KONFERENCE O WELFARE ZVÍŘAT (v březnu 2003) A ČINNOSTI KOSTARICKÉHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU (z listopadu 2005)

S porozuměním, že zvířata jsou živé, vnímavé bytosti, a zasluhují si tedy patřičné ohledy a úctu;

S porozuměním, že oblast welfare zvířat zahrnuje i zdraví zvířat a veterinární lékaři hrají zásadní roli při udržování dobrého zdraví a dobrých životních podmínek zvířat;

S porozuměním, že lidé obývají tuto planetu společně s ostatními živočišnými druhy a jinými formami života a že všechny formy života společně existují ve vzájemně závislém ekosystému;

S porozuměním významu, který má činnost OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat) v procesu stanovování celosvětových standardů pro welfare zvířat;

Souhlasíce, že pojem „stát“ zahrnuje obyvatelstvo a občanskou společnost;

Uznávajíce, že mnohé státy již mají systém právní ochrany zvířat, a to jak domácích, tak volně žijících;

Usilujíce o zajištění pokračující účinnosti těchto systémů a vytváření lepších a obsáhlejších  předpisů o welfare zvířat;

Uznávajíce, že využití zvířat lidmi může být lidem ku prospěchu;

S pochopením, že tzv. „pět svobod“ (svoboda od hladu, žízně a podvýživy; svoboda od strachu a stresu; svoboda od fyzického a tepelného nepohodlí; svoboda od bolesti, zranění a onemocnění a svoboda projevit přirozené chování) a tzv. „tři R (reduction – snížení počtu pokusných zvířat, refinement – snížení míry bolesti a utrpení, a reduction – nahrazení zvířat jinými technologiemi)“ poskytují cenná vodítka pro využívání zvířat;

S vědomím skutečnosti, že ustanovení této deklarace neovlivňují práva žádného státu;

ZÁSADY DEKLARACE

1. Welfare zvířat by mělo být společným cílem všech států;

2. Standardy welfare zvířat dosažené v jednotlivých státech je třeba podporovat, uznávat a dodržovat díky stále kvalitnějším opatřením, a to jak v národním, tak mezinárodním  měřítku. Jelikož existují výrazné společenské, ekonomické a kulturní rozdílnosti, každá společnost by měla o zvířata pečovat a se zvířaty zacházet humánním a udržitelným způsobem v souladu se zásadami této Deklarace;

3. Státy by měly přijmout veškeré kroky, aby zabránily krutosti vůči zvířatům a snížily jejich utrpení;

4. Dále by měly být rozvíjeny a vypracovávány příslušné standardy welfare zvířat, mezi něž kromě jiného patří i standardy upravující využití a chov hospodářských zvířat, společenských zvířat, zvířat ve vědeckém výzkumu, tažných zvířat, volně žijících zvířat a zvířat používaných pro sport a zábavu.

Návrh vládní iniciativy pro další posílení welfare zvířat:

 • potřeba vazeb na místní organizace
 • potřeba vazeb na mezinárodní organizace
 • potřeba pokračující součinnosti prostřednictvím konferencí, atd.
 • potřeba sbližování/slučování zásad
 • potřeba identifikace společných cílů
 • potřeba vyjádření společných rysů v přístupu jednotlivých zemí
 • potřeba zákonů a předpisů pro podpoření každého pokroku (velká pozornost  významu vzdělání)
 • potřeba mezinárodní spolupráce
 • vládní podpora výzkumu a vývoji v oblasti welfare zvířat.

Pošlete informaci o kampani Zálěží mi na zvířatech dál přátelům. Čím víc nás bude, tím rychleji dosáhneme potřebný počet podpisů.

Více informací o kampaní najdete na www.animalsmatter.org a stránkách www.spolecnostprozvirata.cz.

Informace o dalších petičních akcích Společnosti pro zvířata najdete zde.

Děkujeme.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ukončené petice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.