Stop dlouhým transportům se zvířaty! Vyzvěte nového ministra!

Vážení přátelé,

vyzvěte s námi nového ministra zemědělství, aby podpořil maximální 8hodinovou přepravu hospodářských zvířat v celé EU na jatka bez výjimek! Vyzvěte ho, aby pomohl zastavit vývoz hospodářských zvířat z ČR do třetích zemí!

Online petici můžete podepisovat přímo zde.

Získaných podpisů: 6444

Firma Jméno a příjmení Zaměstnání Město Komentář
Strana 1 z 1289 >|
Martina Povová student
Martina Povová student
Michal Roth Praha, CZ
Šimkova Pardubice, DE
Hejduškova Dolní Dobrouč
  •      
  •  

Petice za maximální 8 hodinovou přepravu hospodářských zvířat v EU bez výjimek i za ukončení vývozu zvířat do třetích zemí

 

Vážený pane ministře,

Každý rok jsou po evropských silnicích přepravovány miliony zvířat za nepřijatelných podmínek. Už v roce 2002 vydal vědecký výbor Evropské komise pro zdraví a ochranu zvířat zprávu “Dobré životní podmínky zvířat během přepravy”, ve které se uvádí, že transporty zvířat by měly být co nejkratší.

Toto doporučení však není zahrnuto v současné legislativě EU. Dle Nařízení Rady č. 1/ 2005 kapitoly V se sice v odstavci 1.2 uvádí, že délka trvání přepravy zvířat nesmí překročit 8 hodin, existuje však příliš mnoho výjimek, kdy se  tento limit dodržovat nemusí, a tak jsou zvířata stále přepravována přes celou Evropu a často ještě dál.

Zvířata během dlouhé cesty často trpí a to především žízní, stresem a bolestí. Mnozí z dopravců nerespektují povolené množství přepravovaných zvířat, zvířata jsou pak na sobě namačkána. Nešetrná jízda způsobuje zvířatům velmi bolestivá a mnohdy vážná zranění. Navíc jsou koncentrována v malém prostoru s neznámými zvířaty, což je pro ně další stres. Mnohé země, odkud zvířata putují, jsou vzdáleny tisíce kilometrů, které musí zvířata přetrpět za jakékoli nepřízně počasí. Zvířata trpí přehřátím, nebo naopak podchlazením. Dalším problémem je vykládka a následná nakládka zvířat na stanicích odpočinku. Zvířata se nedokáží za tak krátkou dobu aklimatizovat na nové prostředí a lidi. Hrubé a neohleduplné zacházení ze strany některých pracovníků samozřejmě jen přispívá k prohlubování jejich utrpení.

Tento problém se týká i zvířat českých a dovozu k nám. Od začátku roku 2012 jsme z ČR vyvezli do Maďarska 39 543 prasat. Zvířata na jatka nebo na výkrm vyvážíme ale i do Chorvatska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Belgie, Francie, Německa, Rakouska, Slovinska, Polska, Slovenska. Např. do Nizozemska jsme letos vyvezli 12 868 ks skotu. Naopak, jenom z Dánska bylo k nám do České republiky dovezeno od začátku roku 169 548 živých prasat. Dále zvířata dovážíme ze Slovenska, Rakouska, Německa, Slovinska, Polska a Maďarska. (zdroj ČSÚ – červenec 2012).

Nelze opomenout ani vývoz našich zvířat mimo EU, zejména do Turecka. Od začátku roku bylo vyvezeno do této země 640 býků určených k porážce. Bohužel, utrpení příjezdem nekončí. Veřejnost již byla informována  o otřesných praktikách, které musí zvířata po dlouhé, náročné cestě zakusit na tureckých jatkách.

Hospodářská zvířata by měla být poražena a vykrmována co nejblíže místu jejich původního chovu či odchovu.

My, níže podepsaní Vás proto  žádáme:

  1. jako zástupce naší země v Radě ministrů EUo plnou podporu  přezkoumání Nařízení č. 1/2005, s cílem omezit délku přepravy jatečných zvířat a zvířat na výkrm na maximálně 8 hodin.
  2. o zastavení vývozu živých jatečných  nebo výkrmových zvířat do třetích zemí a motivování chovatelů k porážení hospodářských zvířat na jatkách v ČR a k vyvážení pouze masa a souvisejících produktů.

Děkujeme.

Petici sestavila a petici předloží Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, IČ 65 401 760, sídlo Michelská 5, 140 00 Praha 4.

Společnost pro zvířata – ZO ČSOP zastupují:

Ing. Jaromíra Horáková, Konstantinova 1470/2, 149 00 Praha 4

Ing. Dita Michaličková

Ing. Pavla Kozová, Karlovo nám. 29, 120 00 Praha 2

 

Další informace: Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Michelská 5, 140 00, Praha 4

tel. +420 222 511 494, e-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz, http://www.spolecnostprozvirata.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Společnost pro zvířata, Ukončené petice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.