Více o potřebách hospodářských zvířat

Vážení přátelé,

věděli jste, že  hospodářská zvířata potřebují běžně velké množství vody?
Pitné a chladné:

  • Krávy denně vypijí 50 – 80 l vody, pokud laktují pak 120 – 150 l vody. Za vedra i 2x tolik!
  • Prasnice, které laktují potřebují 17 – 20 l vody, za vedra mnohem více.
  • Koně v horku mohou vypít až 50 l vody za den i více!
  • Ovce a kozy také vypijí několik litrů vody denně, laktující nebo v horku kolem 10 l.
  • I drůbež a ostatní zvířata potřebují mít neustále k dispozici čerstvou pitnou vodu.

Hospodářská zvířata mohou trpět dlouhodobou dehydratací a přehřátím, na jejichž následky mohou zkolabovat pokud je jim pomoc poskytnuta pozdě.

Výběr relevantních ustanovení ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:

  • § 1 Účel zákona (1) Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
  • § 2 (1) Zakazuje se týrání zvířat
  • § 3 – „Pro účely tohoto zákona se rozumí“: … l) utrpením stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůţe samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt,
  • § 4 – „Za týrání se považuje“: … k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
  • http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/legislativa/legislativa-cr/uplna-zneni-vybranych-predpisu/

Bohužel, zejména drůbež v intenzivních velkochovech v těchto dnech častěji hyne.

Extrémní počasí jen dokládá, jak je intenzivní průmyslový způsob držení hospodářských zvířat riskantní a nevhodný. Zvířata zde velmi trpí, dochází k přehřátí, selhává ventilace, která nemusí být dostatečná. Choroby se snadno šíří. Je to velká zátěž, nehledě na odpady pro životní prostředí včetně zdrojů pitné vody.

Případy týrání hospodářských zvířat hlaste příslušné Krajské veterinární správě.
Kontakty najdete zde.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Společnost pro zvířata. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.