FOIE GRAS – labužnická zvrhlost za cenu nesmírného utrpení hus a kachen

jatra-porovnani-velikostiKachny nebo husy jsou drženy v těsných klecích neumožňujících pohyb ani protažení křídel, většinou v bezokenních prostorách. Několikrát za den (2 – 3x) jim obsluha zavede pneumatickou či hydraulickou trubici přímo do jícnu a vtlačí rovnou do žaludku dávku obilnin – kukuřičnou směs s olejem nebo tukem. Tímto násilím je zvíře týráno a jeho tělo se degenerativně mění. Degenerují a patologicky se mění také játra, která se zvětší až 10x oproti běžné velikosti a nepřirozeně ztuční – mohou obsahovat až 50 % tuku (přirozeně obsahují 5 %), jejich váha může být až 1 kg. Takto násilně vykrmovány jsou kachny a husy 2 až 3 týdny před zabitím.

Týrání kachen a hus
nasilne-krmeni_1Násilné vykrmování a držení v těsných klecích znamenají pro kachny a husy omezení až znemožnění pohybu, strach, stress. Pokud má pták možnost, snaží se od osoby, která jej násilím vykrmuje, uniknout. Po násilném krmení ptáci těžce lapou po dechu, a pokud mají trochu prostoru, snaží se pohnout a uniknout, ale nejde jim to. Opakované zavádění trubice působí stres, bolest, poranění, infekci a někdy i rupturu jícnu. Rostoucí játra a tělo mají vliv na postoj a udržení stability, dochází ke zlomeninám, jaterním lézím, dýchacím potížím. Výkaly ptáků jsou velmi tekuté. Trpí také krční páteř a peří na krku je stále mokré a lepkavé. Další snímky např. ZDE
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ducks_and_geese_force-feeding
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Foie_gras_production
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Foie_gras_controversy

Legislativa
nasilne-krmeni-v-klecichNásilné krmení  a držení v klecích je obecně zakázáno legislativou EU, zejména se jedná o Směrnici Rady 98/58/ES, ze dne 20. července 1998, o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely ZDE a o Doporučení Rady Evropy.
Navíc je podle informací z roku 2010 násilné krmení pro foie gras speciálně zakázáno nebo preventivně neumožněno v Rakousku, České republice (zákon na ochranu zvířat proti týrání, především § 4), Dánsku, Finsku, Německu, Izraeli, Lucembursku, Norsku, Polsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii. Od r. 2012 mělo být zakázáno také ve státu Kalifornie.

Připojte se s námi k akci Compassion in World Farming:
Už je toho dost. Mnoho let Komise dostávala množství vědeckých důkazů, podrobných zpráv a oficiálních stížností na nelegálnost produkce foie gras – ztučnělých jater hus a kachen.

Legislativa je jasná:

  • Nucené krmení (které podle vědeckých poznatků způsobuje zbytečné utrpení a poranění) je v rozporu se směrnicí Komise, která zakazuje: “(podávání) krmiva či tekutiny způsobem….který může způsobovat zbytečné utrpení či poranění”.
  • Individuální klece jsou nelegální, ale stále se používají. Navíc skupinové klece, které je nahrazují, v mnoha případech nesplňují Doporučení Rady Evropy týkající se prostoru a podestýlky.

Je nepřijatelné, aby se Komise dál vykrucovala, zatímco desítky milionů zvířat každý rok trpí v nelegálních podmínkách! Situace se musí řešit na nejvyšší úrovni!
Žádáme předsedy Komise a Zemědělské rady EU, aby už konečně přijali okamžitá opatření!

Zašlete s námi dopisy předsedovi Evropské komise a předsedovi Rady zemědělských ministrů EU, požádejte své přátele, aby udělali totéž.

Zde prosím uveďte váš email a budete přesměrováni na www.ciwf.org.uk.

Petice ukončena.


Tam, ve formuláři uveďte vaše jméno, příjmení, vyberte stát (Czech Republic), uveďte email a klikněte na Submit pro odeslání. Níže uvádíme text česky a anglicky, který je takto odesílán oběma představitelům EU.

S vaší pomocí dokážeme prolomit patovou situaci v produkci foie gras.

Děkujeme za spolupráci.

V březnu 2015 bylo předáno 320 275 podpisů Evropské komisi, komisaři Vytenisu Andriukaitisovi, pod petici žádající řešení  násilného vykrmování hus a kachen a ukončení  utrpení těchto ptáků.Compassion in World Farming, další organizace, ve spolupráci s některými evropskými poslanci, nyní jednají o naplnění požadavků petice.

Děkujeme všem, kteří se k petici připojili našim prostřednictvím.


Dear President Barroso and Minister Tsaftaris,
Please, once and for all, will you take urgent action on illegal foie gras production in the EU:

  • Force feeding (which scientific evidence shows causes unnecessary suffering and injury) is incompatible with your own regulations which prohibit: “[providing] food or liquid in a manner …which may cause unnecessary suffering or injury”.
  • Individual cages are illegal but many are still in use. What is more, the group cages that are being used to replace them, in many instances, do not comply with the Council of Europe Recommendations for space and bedding.

It is unacceptable for the Commission to prevaricate while tens of millions of animals suffer illegally each year. Yet despite a wealth of evidence, formal complaints and countless hours of lobbying effort nothing has changed. So I am asking you personally, as Presidents of the Commission and EU Agriculture Council, to insist upon rapid action.

Yours sincerely
[Your name]

Vážený pane předsedo Barosso a ministře Tsaftarisi,
přijměte, prosím, okamžité opatření k nelegální produkci foie gras v EU:

  • Nucené krmení (které podle vědeckých poznatků způsobuje zbytečné utrpení a poranění) je v rozporu se směrnicí Komise, která zakazuje: “(podávání) krmiva či tekutiny způsobem….který může způsobovat zbytečné utrpení či poranění”.
  • Individuální klece jsou nelegální, ale stále se používají. Navíc skupinové klece, které je nahrazují, v mnoha případech nesplňují Doporučení Rady Evropy týkající se prostoru a podestýlky.

Je nepřijatelné, aby se Komise dál vykrucovala, zatímco desítky milionů zvířat každý rok trpí v nelegálních podmínkách. Přes množství vědeckých důkazů, oficiálních stížností a bezpočet hodin jednání se nic nezměnilo. Proto osobně žádám vás, předsedy Komise a Zemědělské rady EU, abyste požadovali urychlené opatření.

S pozdravem,
(vaše jméno)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuální petice, Společnost pro zvířata, Ukončené petice. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.